Solvejg Grøn

 

 

Psykologisk rådgivning

 

 

 

 

 

 

Lærer i folkeskolen i 10 år, psykolog på PPR, på Amtsspecialskoler,

på skoledagbehandlingsskoler, på døgninstitutioner, i familiecen-

ter og på socialforvaltningen

 

Lektor og underviser i psykologi og specialpædagogik på lærerud-

dannelsen, socialrådgiveruddannelsen, voksenunderviseruddan-

nelsen, på diplomuddannelsen i specialpædagogik og diverse an-

dre diplomuddannelser

 

Oplægsholder på større konferencer om udsatte børns udvikling

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

 

 

   Jeg tilbyder

 

        >  Kurser og uddannelse

        >  Undersøgelser og udredninger   

        >  Supervision

        >  Terapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoriseret psykolog

Solvejg Grøn
Himmelev Sognevej 44
4000 Roskilde
40 41 72 61
Solvejggroen@live.dk